ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳

​در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

 مربوط به ساعات #روز به ترتیب زیر است

 

۱_ از ساعت ۶:۶ تا ۷:۷ روز پنجشنبه ستاره مشتری برای جلب رزق و مشتری و قبول و محبت

۲_ از ساعت ۷:۷ تا ۸:۸ روز پنجشنبه ستاره مریخ برای کارهای شر است و خارج شدن از خانه صلاح نیست

۳_ از ساعت ۸:۸ تا ۹:۹ روز پنجشنبه ستاره شمس برای جلب و محبت خوب است اما برای سفر مناسب نیست

۴_ از ساعت ۹:۹ تا ۱۰:۱۰ روز پنجشنبه ستاره زهره برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۵_ از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۱:۱۱ روز پنجشنبه ستاره عطارد برای زبان بند و کارهای خیر خوب است

۶_ از ساعت ۱۱:۱۱ تا ۱۲:۱۲ روز پنجشنبه ستاره قمر برای هر نوع سفر و هر کار خیری خوب است

۷_ از ساعت ۱۲:۱۲ تا ۱۳:۱۳ روز پنجشنبه ستاره زحل از داخل شدن به محکمه ها خودداری شود و برای ملاقات با اهل دعانویسی خیر است

۸_ از ساعت ۱۳:۱۳ تا ۱۴:۱۴ روز پنجشنبه ستاره مشتری برای هر نوع کار خیری خوب است

۹_ از ساعت ۱۴:۱۴ تا ۱۵:۱۵ روز پنجشنبه ستاره مریخ برای قضای حوائج و دخول بر حاکمان و بزرگلن

۱۰_ از ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۶ روز پنجشنبه ستاره شمس برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۱_ از ساعت ۱۶:۱۶ تا ۱۷:۱۷ روز پنجشنبه ستاره زهره برای جلب و قبول و عطف و محبت

۱۲_ از ساعت ۱۷:۱۷ تا ۱۸:۱۸ روز پنجشنبه ستاره عطارد برای هیچ کاری خوب نیست

ساعات #شب به ترتیب زیر است

 

۱_ از ساعت ۱۸:۱۷ تا ۱۹:۱۶ عصر پنجشنبه ستاره قمر برای محبت و زبان بندی و جلب القلوب

۲_ از ساعت ۱۹:۱۶ تا ۲۰:۱۵ عصر پنجشنبه ستاره زحل برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۳_ از ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۴ عصر پنجشنبه ستاره مشتری برای ازدواج و عریضه نویسی خوب است

۴_ از ساعت ۲۱:۱۴ تا ۲۲:۱۳ عصر پنجشنبه ستاره مریخ نحس و برای هلاک کردن و انتقام گرفتن است

۵_ از ساعت ۲۲:۱۳ تا ۲۳:۱۲ عصر پنجشنبه ستاره شمس جلب القلوب و قضای حوائج و زبان بندی

۶_ از ساعت ۲۳:۱۲ تا ۰:۱۱ بامداد جمعه ستاره زهره برای نوشتن انواع طلسمات

۷_ از ساعت ۰:۱۱ تا ۱:۱۰ بامداد جمعه ستاره عطارد جلب القلوب و قضای حوائج و زبانبندی

۸_ از ساعت ۱:۱۰ تا ۲:۹ بامداد جمعه ستاره قمر برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۹_ از ساعت ۲:۹ تا ۳:۸ بامداد جمعه ستاره زحل برای تفرقه و دشمنی و بغض و کینه اندازی

۱۰_ از ساعت ۳:۸ تا ۴:۷ بامداد جمعه ستاره مشتری سعد است و برای هر کاری خوب است

۱۱_ از ساعت ۴:۷ تا ۵:۶ بامداد جمعه ستاره مریخ برای تفرقه و دشمنی و بغض و کینه و اعمال شر

۱۲_ از ساعت ۵:۶ تا ۶:۵ بامداد جمعه ستاره شمس نوشتن عطف و محبت و قبول

 دقت فرمایید ساعات فوق با دقت کامل محاسبه شده و مربوط به شهر تهران میباشد طبیعتا برای دیگر شهر ها رعایت حدود ۱۵ دقیقه از شرق و غرب کشور لازم میباشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130795

ارسال نظر