ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

در این بخش از مطالب درباره ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

در این بخش از مطالب درباره ساعات سعد و نحس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

مربوط به ساعات  روز به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۶:۱۰ تا ۷:۱۰ روز دوشنبه ستاره قمر برای محبت و زبان بندی و جلب القلوب

۲_ از ساعت ۷:۱۰ تا ۸:۱۰ روز دوشنبه ستاره زحل برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۳_ از ساعت ۸:۱۰ تا ۹:۱۰ روز دوشنبه ستاره مشتری برای ازدواج و عریضه نویسی خوب است

۴_ از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۰:۱۰ روز دوشنبه ستاره مریخ نحس و برای هلاک کردن و انتقام گرفتن است

۵_ از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۱:۱۰ روز دوشنبه ستاره شمس جلب القلوب و قضای حوائج و زبان بندی

۶_ از ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۲:۱۰ روز دوشنبه ستاره زهره برای نوشتن انواع طلسمات

۷_ از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۳:۱۰ روز دوشنبه ستاره عطارد جلب القلوب و قضای حوائج و زبانبندی

۸_ از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰ روز دوشنبه ستاره قمر برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۹_ از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۵:۱۰ روز دوشنبه ستاره زحل برای تفرقه و دشمنی و بغض و کینه اندازی

۱۰_ از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۶:۱۰ روز دوشنبه ستاره مشتری سعد است و برای هر کاری خوب است

۱۱_ از ساعت ۱۶:۱۰ تا ۱۷:۱۰ روز دوشنبه ستاره مریخ برای تفرقه و دشمنی و بغض و کینه و اعمال شر

۱۲_ از ساعت ۱۷:۱۰ تا ۱۸:۱۰ روز دوشنبه ستاره شمس نوشتن عطف و محبت و قبول

ساعات  شب به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵ عصر دوشنبه ستاره زهره برای ازدواج و انجام طلسمات آتشی محبت

۲_ از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵ عصر دوشنبه ستاره عطارد برای نوشتن هر نوع طلسمی و برای انجام هر کاری

۳_ از ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۵ عصر دوشنبه ستاره قمر برای انجام هیچ کاری خوب نیست

۴_ از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲:۱۵ عصر دوشنبه ستاره زحل برای فوران آب چاه ها و چشمه ها و آبارها

۵_ از ساعت ۲۲:۱۵ تا ۲۳:۱۵ عصر دوشنبه ستاره مشتری برای جلب محبت زنها و بزرگان خوب است

۶_ از ساعت ۲۳:۱۵ تا ۰:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره مریخ برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۷_ از ساعت ۰:۱۵ تا ۱:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره شمس برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۸_ از ساعت ۱:۱۵ تا ۲:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره زهره برای انجام هر کار خیری بسیار عالی است

۹_ از ساعت ۲:۱۵ تا ۳:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره عطارد برای تفرقه و آواره کردن سریع عمل می کند

۱۰_ از ساعت ۳:۱۵ تا ۴:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره قمر برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۱_ از ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره زحل برای انجام هر کار خوب مناسب نیست

۱۲_ از ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۱۵ بامداد سه شنبه ستاره مشتری برای هر نوع سفر و کار خیری خوب است

دقت فرمایید ساعات فوق با دقت کامل محاسبه شده و مربوط به شهر تهران میباشد طبیعتا برای دیگر شهر ها رعایت حدود ۱۵ دقیقه از شرق و غرب کشور لازم میباشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130523

ارسال نظر