آیت الله صدیقی

انتشار اسناد تخلف آیت الله صدیقی صحت دارد؟

پس از چند روز از انتشار اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی می‌گذردو سوال مهم و ابهام حیاتی این روزها، نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست.

انتشار اسناد تخلف آیت الله صدیقی صحت دارد؟

پس از چند روز از انتشار اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی می‌گذردو سوال مهم و ابهام حیاتی این روزها، نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست.

به گزارش عرشه آنلاین، پس از چند روز از انتشار اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی می‌گذردو سوال مهم و ابهام حیاتی این روزها، نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست.

چند روزی است اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی منتشر شده و بخشی از افکار عمومی را درگیر کرده است. این اسناد در نبود «شفافیت ساختاری» باز هم از مسیر پرابهام «عدالت‌خواهی پروژه‌ای» بیرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نیستیم؛ نوعی افشاگری و درز اطلاعات که از مسیر‌های «اختصاصی» برخی افراد رخ می‌دهد. اما با این وجود جامعه منتظر واکنش افرادی است که با این اسناد متهم شده‌اند. سوال مهم و ابهام حیاتی این روز‌ها نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست؛ چرا تاکنون سکوت کرده‌اند و پاسخ آن‌ها به این اسناد چه خواهد بود؟

منبع: فرهیختگان

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130339

ارسال نظر