زمستان می ماند

محمد درویش فعال محیط زیست، در صفحه مجازی خود نوشت: ممکن است در فروردین ۱۴۰۳ ترسالی، جایگزین خشکسالی شود!

زمستان می ماند

محمد درویش فعال محیط زیست، در صفحه مجازی خود نوشت: ممکن است در فروردین ۱۴۰۳ ترسالی، جایگزین خشکسالی شود!

 محمد درویش

یک کارشناس هواشناسی هم گفت استان‌های شمالی غربی، غربی و دامنه‌های زاگرس در راس بارش‌های این مدت خواهند بود که بسیاری از این نقاط طی این مدت بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر بارش خواهند داشت.

، همانطور که گفتیم برای ۱۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور شاهد بارش‌های بسیار خوبی خواهیم بود، از جمله استان‌های نیمه غربی کشور!

استان‌های شمالی غربی، غربی و دامنه‌های زاگرس در راس بارش‌های این مدت خواهند بود که بسیاری از این نقاط طی این مدت بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر بارش خواهند داشت!

چیزی که مشخص است، این است که شرایط بحرانی فعلی در بسیاری از نقاط، پس از اتمام این دوره بارشی به حالت نرمال خود نزدیک‌تر خواهد شد، البته در برخی مناطق نیز شرایط نرمال خواهد شد!

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130301

ارسال نظر