رئیس سازمان استخدامی:

رفراندوم دولت برای انتخاب تعطیلی پنجشنبه یا شنبه

رئیس سازمان استخدامی: برای تعطیلی پنجشنبه یا شنبه از مردم نظرسنجی خواهیم کرد

رفراندوم دولت برای انتخاب تعطیلی پنجشنبه یا شنبه

 رئیس سازمان استخدامی: برای تعطیلی پنجشنبه یا شنبه از مردم نظرسنجی خواهیم کرد

میثم لطیفی، رئیس سازمان استخدامی گفت: یک نظر سنجی مردمی با کمک وزارت ارتباطات در پنجره ملی هوشمند برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم با نظارت آحاد جامعه و کسانی که صاحب نظرهستند تصمیم درستی اتخاذ کنیم.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سوال در رابطه با تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه گفت: پیشنهاد اولیه دولت این بوده است که این موضوع به هیئت وزیران واگذار شده و آن ها تصمیم بگیرند و فعلا تصمیم جدیدی در مورد این موضوع گرفته نشده است.رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: در حال برگزاری جلساتی با گروه های نخبگانی در این موضوع هستیم و احتمالا اگر بتوانیم یک نظر سنجی مردمی با کمک وزارت ارتباطات در پنجره ملی هوشمند برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم با نظارت آحاد جامعه و کسانی که صاحب نظرهستند تصمیم درستی اتخاذ کنیم.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 129964

ارسال نظر