اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲؛ساعت افطار و سحر + جدول

بر اساس تقویم هجری شمسی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز ماه رمضان امسال خواهد بود.

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲؛ساعت افطار و سحر + جدول

در این مطلب اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ به افق تهران از سه شنبه ۱۵ اسفند  ۱۴۰۲ به آگاهی می‌رسد.

بر اساس تقویم هجری شمسی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز ماه رمضان امسال خواهد بود.

اذان صبح روز سه شنبه ۲۲ اسفند مصادف با اولین روز ماه رمضان در تهران ۴:۵۶، طلوع آفتاب ۶:۱۹، اذان ظهر ۱۲:۱۴، غروب آفتاب ۱۸:۱۰، اذان مغرب ۱۸:۲۸ و نیمه شب شرعی ۲۳:۲۳ خواهد بود.

روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ نیز روز آخر ماه رمضان خواهد بود و اذان صبح به وقت تهران در آخرین روز رمضان ۴:۱۲، طلوع افتاب ۵:۳۹، اذان ظهر ۱۲:۶، غروب آفتاب ۱۸:۳۳، اذان مغرب ۱۸:۵۱ و نیمه شب شرعی ۲۳:۲۲ دقیقه است.

در جدول زیر اوقات شرعی تهران در روزهای ماه رمضان در اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۳ همزمان شده، قابل مشاهده است.

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در همدان + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در بندرعباس + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در ساری + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در تبریز + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کرج + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در شیراز + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در یزد + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رشت + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کرمان + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در قم + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در اراک + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در گرگان + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در قزوین + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در زنجان + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کرج + جدول

اوقات شرعی ماه رمضان

دیگر رسانه ها

کدخبر: 129709

ارسال نظر