25 روز تا پایان مهلت AFC | استقلال یا پرسپولیس یک تیم از آسیا حذف خواهد شد.

مشکل تعیین مالکیت استقلال و پرسپولیس هنوز حل نشده و ممکن است یکی از دو تیم پایتخت از حضور آسیا و دریافت مجوز ناکام بمانند.

25 روز تا پایان مهلت AFC | استقلال یا پرسپولیس یک تیم از آسیا حذف خواهد شد.

مشکل تعیین مالکیت استقلال و پرسپولیس هنوز حل نشده و ممکن است یکی از دو تیم پایتخت از حضور آسیا و دریافت مجوز ناکام بمانند.

به گزارش عرشه آنلاین، ۱۱ فروردین سال آینده، آخرین مهلت تیم ها برای دریافت مجوز حرفه ای حضور در لیگ قهرمانان آسیاست. این در حالی است که در روزهای پایانی سال هنوز مشکل مالکیت این دو تیم حل نشده و حضور پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا به شرط کسب سهمیه، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مشکل تعیین مالکیت استقلال و پرسپولیس سال هاست که گریبان گیر این دو تیم در مسیر کسب مجوز حرفه ای است. این در حالی است که هر روز صحبت های ضد و نقیضی در مورد واگذاری آن ها به میان می‌آید. یک روز تامین اجتماعی می‌گوید پرسپولیس را به عنوان بدهی دولت به ما می‌دهند، روز دیگر همان تامین اجتماعی می‌گوید از این موضوع استقبال خواهد کرد.

پس از مصاحبه تاج که واگذاری استقلال و پرسپولیس را جزو اختیارات کمیته بدوی می‌داند، درویش پس از بازی پرسپولیس در جام حذفی، از حل شدن مشکل مالکیت دو تیم در دو روز آینده خبر می‌دهد که معاون خصوصی سازی امروز در صحبتی واگذاری استقلال و پرسپولیس را در شرایط فعلی، سخت توصیف می‌کند.

شرکت توسعه پیشروی رفاه و وزارت کار نیز خواهان پرسپولیس هستند که طبق گفته واعظی(معاون خصوصی سازی)، واگذاری دو تیم منوط به تلاش وزارت ورزش و جمع بندی و توافق طرف های خواهان خواهد بود. حال باید دید در این شرایط که تنها ۲۵ روز به پایان مهلت AFC مانده و روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم، در نهایت این دو تیم با حل مشکل مالکیت خود می‌توانند مجوز حرفه ای را دریافت کنند یا یکی از آن ها از آسیا حذف خواهد شد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 129094

ارسال نظر