چه مراحلی پس از قبولی در آزمون استخدامی وجود دارد؟

پس از برگزاری آزمون کتبی، نتایج اولیه آن توسط مجری آزمون اعلام میگردد. این نتایج ممکن است به صورت چند برابر ظرفیت و یا یک برابر ظرفیت اعلام گردد که عموماً بر اساس چند برابر ظرفیت می باشد.

چه مراحلی پس از قبولی در آزمون استخدامی وجود دارد؟

پس از برگزاری آزمون کتبی، نتایج اولیه آن توسط مجری آزمون اعلام میگردد. این نتایج ممکن است به صورت چند برابر ظرفیت و یا یک برابر ظرفیت اعلام گردد که عموماً بر اساس چند برابر ظرفیت می باشد. جهت تشخیص اینکه نتایج اعلامی بر اساس چند برابر ظرفیت اعلام شده است باید به دفترچه شرایط آگهی استخدامی مراجعه نمود و یا طی اطلاعیه ها توسط مجری و یا مسئولین آزمون اعلام گردد.

 به گزارش عرشه آنلاین؛ لازم به ذکر است: به صورت میانگین بیش از ۹۰ درصد آزمونهای استخدامی بر اساس چند برابر ظرفیت اعلام نتایج میگردند، و درصد بسیار کم و معدودی به صورت یک برابر ظرفیت اعلام نتایج میگردند.

منظور از یک برابر ظرفیت و یا چند برابر ظرفیت در زمان اعلام نتایج چست؟

اعلام نتایج اولیه بر اساس چند برابر ظرفیت به این معنی است که تعداد افراد معرفی شده به مرحله مصاحبه بیش از تعداد افراد مورد نیاز است. به عنوان مثال اگر یک شغل محل دارای 1 نفر ظرفیت پذیرش باشد، در صورتی که نتایج اولیه بر اساس 2 برابر ظرفیت اعلام شده باشد، 2 نفر جهت انجام مراحل بعدی (مصاحبه و..) معرفی شده اند. در همین مثال اگر نتایج بر اساس 3 برابر ظرفیت اعلام شده باشد، تعداد 3 نفر قبلی اولیه برای طی سایر مراحل معرفی خواهند شد.

نحوه محاسبه: تعداد افراد مورد نیاز واقعی در شغل محل (*ضرب در) میزان چند برابر ظرفیت اعلام (=مساویست با) تعداد افراد معرفی شده در زمان اعلام نتایج اولیه جهت معرفی به سایر مراحل استخدامی

لازم به ذکر است: در صورتی که نتایج یک برابر ظرفیت اعلام گردد، به این معنی است که دقیقا به میزان تعداد افراد مورد نیاز در مرحله نتایج اولیه نفراد برای طی مراحل بعدی آزمون استخدامی معرفی گردیده اند.

دلیل اعلام چند برابر ظرفیت نتایج اولیه چیست؟

چرا در این مرحله تعداد افراد قبول شده بیش از نیروی مورد نیاز واقعی است؟

ایجاد رقابت! در اکثر آزمونهای استخدامی دولتی بخشی از نمره مورد نیاز کارجویان از طریق آزمون کتبی/علمی تعیین میگردد، اما این کل ماجرا نیست، و بخش دیگری از نمره کارجو باید از طریق مصاحبه کسب شود تا با جمع نمرات این دو بخش فرد پیروز نهایی مشخص گردد.

نحوه محاسبه: به صورت معمول از 100 نمره کل ، 70 نمره آن در آزمون کتبی و 30 درصد آن در مصاحبه تعیین میگردد.

پس از اعلام نتایج مرحله آزمون کتبی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پس از اعلام نتایج مرحله آزمون علمی، افراد پذیرفته شده باید پیگیر اطلاعیه های سازمانی باشند تا طی روز مشخص شده جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

آیا در زمان تحویل مدارک مصاحبه هم برگزار خواهد شد و یا مصاحبه در روز دیگری برگزار میشود؟

معمولا مرحله مصاحبه همرمان با درحله دریافت مدارک و تشکیل پرونده نیست.

چه مدت فاصله زمانی تا تحویل مدارک و یا برگزاری مصاحبه وجود دارد؟

هیج روال از پیش تعیین شده ای برای این دو مورد وجود ندارد، به صورت کلی همه چییز بستگی به برنامه ریزی های انجام گرفته توسط سازمان استخدام کننده دارد. اما به صورت معمول میانگین اگر بخواهیم پاسخی عرض کنیم، بین 1 الی 30 روز پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی توسط مجری آزمون، اطلاعیه ای در خصوص نحوه تحویل مدارک صادر میشود و پس از تحویل مدارک بین 10 الی 60 روز آینده مصاحبه عمومی و تخصصی برگزار میگردد.

در شرایط چند برابر ظرفیت چگونه میتوانم رتبه خود را متوجه بشوم؟

معمولاً رتبه افراد در کارنامه درج نمیشود، چون این پایان ماجرا نیست و هنوز امتیازت بخش مصاحبه باقیست، اما به صورت کلی کم کم و با حضور جهت ارائه مدارک و مصاحبه و با دیدن رقیبان و مسئولین سازمانی کم و بیش متوجه نمرات و وضعیت خود خواهید شد. اما در هر صورت باید بدانید که رتبه آزمون کتبی مهم نیست، آنچه که مهم است میزان فاصله امتیازی شما در مرحله آزمون کتبی و مصاحبه با رقیبانتان است، و در نهایت این فاصله امتیازی است که رتبه نهایی را تعیین خواهد کرد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 128281

ارسال نظر