اظهارنظر جدید وزیر ارشاد درباره بازگشت معین

اسماعیلی وزیر ارشاد درباره بازگشت معین گفت: ما برای هنرمندان احترام بسیاری قائل هستیم.

اظهارنظر جدید وزیر ارشاد درباره بازگشت معین

اسماعیلی وزیر ارشاد درباره بازگشت معین گفت: ما برای هنرمندان احترام بسیاری قائل هستیم. من بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌ام که هرکسی که قانون را رعایت می‌کند، با هر سلیقه و جناحی که باید می‌تواند فعالیت کند. از نظر ما هیچ فردی در چهارچوب قانون ممنوعیت ندارد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 127902

ارسال نظر