خبر خوش تصویب حق عائله مندی و حق اولاد / افزایش ۴۰ درصدی پاداش پایان سال کارکنان دولت

با مصوبه امروز هیئت دولت، عیدی هر کارمند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، حق عائله‌مندی ۷۰۰ هزار تومان و بابت هر فرزند تحت تکفل ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

خبر خوش تصویب حق عائله مندی و حق اولاد /  افزایش ۴۰ درصدی پاداش پایان سال کارکنان دولت

ا تصویب هیئت دولت، پاداش پایان سال کارکنان و بازنشستگان دولت ۴۰ درصد افزایش یافت

.به گزارش عرشه آنلاین،

سخنگوی دولت:با تصویب هیئت دولت، پاداش پایان سال کارکنان و بازنشستگان دولت ۴۰ درصد افزایش یافت.

با مصوبه امروز هیئت دولت، عیدی هر کارمند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، حق عائله‌مندی ۷۰۰ هزار تومان و بابت هر فرزند تحت تکفل ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 125268

ارسال نظر