نتایج جستجو :

  • طبق گفته شرکت Otis Elevator، از هر ۷ ساختمان مرتفعی که ساخته می‌شوند، آسانسور ۶ ساختمان مرتفع عدد ۱۳ و طبقه ۱۳ را از…

  • طبق گفته شرکت Otis Elevator، از هر ۷ ساختمان مرتفعی که ساخته می‌شوند، آسانسور ۶ ساختمان مرتفع عدد ۱۳ و طبقه ۱۳ را از…