خبر فوری:

نتایج جستجو :

  • طرحی در ورودی بوستان‌ها در حال اجرا است که از ورود سگ به بوستان‌ها جلوگیری می‌شود؛ این طرح در بیشتر بوستان‌های پایتخت…

  • فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: شهروندان اجازه ندارند که سگ به داخل پارک و بوستان بیاورند.