عکس‌های دیده‌نشده از همسران و دختران مظفرالدین‌شاه قاجار

در اینجا تصاویری باکیفیت و کمتردیده‌شده از همسران و دختران مظفرالدین شاه قاجار را خواهید دید.

عکس‌های دیده‌نشده از همسران و دختران مظفرالدین‌شاه قاجار

 مظفرالدین شاه قاجار به مدت چهل سال ولیعهد ناصرالدین‌شاه بود. او در سال ۱۲۷۵ شمسی به سلطنت رسید و به مدت ده سال حکومت کرد. مهم‌ترین واقعۀ دوران سلطنت او امضای فرمان مشروطیت بود که منجر به تشکیل اولین دورۀ مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ شد. مظفرالدین شاه ۱۰ روز قبل از مرگش در دی ماه همان سال اولین قانون اساسی ایران را که در مجلس اول به تصویب رسیده بود امضا کرد.

در دورۀ مظفرالدین‌شاه حرمسرا نسبت به دوران شاه قبلی بسیار محدودتر شد، اما شاه جدید نیز همچنان چند همسر عقدی و تعداد بیشتری همسران صیغه‌ای داشت. مهم‌ترین همسر او تاج‌الملوک دختر میرزا تقی خان امیرکبیر و مادر محمد علی شاه قاجار بود که البته در همان زمان ولیعهدی مظفرالدین شاه از او جدا شد.

تصاویری که در اینجا ملاحظه می‌کنید مربوط به همسران مظفرالدین شاه در زمان سلطنت و تعدادی از دختران او هستند. توضیحات نوشته شده زیر عکس‌ها، حاشیه‌هایی هستند که بر روی خود عکس‌ها یا در آلبوم‌های مربوطه نوشته شده‌اند.

عده‌ای از زنان حرمسرای مظفرالدین شاه در مراسم جشن تولد ناصرالدین میرزا کوچکترین فرزند وی؛ کاخ گلستان

عده‌ای از زنان حرمسرای مظفرالدین شاه در مراسم جشن تولد ناصرالدین میرزا کوچکترین فرزند وی؛ کاخ گلستان

شرف‌الدوله، مهین السلطنه، مهین‌الدوله

زنان مظفرالدین شاه؛ از چپ به راست: شرف‌الدوله، مهین السلطنه، مهین‌الدوله

دو تن از دختران مظفرالدین‌شاه

دو تن از دختران مظفرالدین‌شاه

عزت‌الدوله دختر مظفرالدین‌شاه

نفر وسط عزت‌الدوله دختر مظفرالدین‌شاه است

اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین‌شاه

اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین‌شاه

مهین‌الدوله و مهین‌السلطنه همسران مظفرالدین شاه

از چپ به راست: مهین‌الدوله و مهین‌السلطنه همسران مظفرالدین شاه

نورالسلطنه دختر مظفرالدین شاه

نورالسلطنه دختر مظفرالدین شاه

ورالسلطنه دختر مظفرالدین شاه و همسرش میرزا محمد کاظم سید امامی

نورالسلطنه دختر مظفرالدین شاه و همسرش میرزا محمد کاظم سید امامی

اقدس‌السلطنه دختر مظفرالدین شاه به همراه فرزندان خواهرش نورالسلطنه

اقدس‌السلطنه دختر مظفرالدین شاه به همراه فرزندان خواهرش نورالسلطنه

 

منبع: فرادید

دیگر رسانه ها

ارسال نظر