محمد بنا سِمت گرفت

محمد بنا در فدراسیون کشتی پست گرفت.

محمد بنا سِمت گرفت

رئیس فدراسیون کشتی در حکمی محمد بنا را به عنوان مشاور عالی خود در امور فدراسیون کشتی منصوب کرد.

حکم سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی و برترین مربی قرن ایران، صبح امروز در محل فدراسیون کشتی و توسط علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، به محمد بنا اهدا شد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر