تشویق علی کریمی در قائمشهر قبل از بازی پرسپولیس

هوادارانی که برای دیدار حساس پرسپولیس و نساجی یه قائمشهر رفته اند، در بیرون از ورزشگاه به تشویق علی کریمی پرداختند.

تشویق علی کریمی در قائمشهر  قبل از بازی پرسپولیس

هوادارانی که برای دیدار حساس پرسپولیس و نساجی یه قائمشهر رفته اند، در بیرون از ورزشگاه به تشویق علی کریمی پرداختند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر