تصویری از جمجمه شکسته شده بازیکن عربستان+ببینید

عکس‌برداری با اشعه ایکس نشان داده که یاسر الشهرانی از ناحیه فک و استخوان‌های صورت دچار شکستگی شده است.

تصویری از جمجمه شکسته شده بازیکن عربستان+ببینید

ارسال نظر