استقلال محکوم شد

باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

استقلال محکوم شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، رای خود را در خصوص بازیکن استقلال اعلام کرد.

به گزارش عرشه آنلاین و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمدطاها فراهانی از باشگاه استقلال تهران (رده سنی امید) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر