خبر فوری:

ماجرای لیست 50نفره چیست؟

عدم حضور لژیونرها به دلیل این است که یا دارای ویزای شینگن هستند یا در کشور دیگری حضور دارند که امکان دریافت ویزا را در آنجا دارند. در نتیجه، روال دریافت ویزا آنها به گونه دیگری است که نیاز به حضور در کشورمان ندارد.

ماجرای لیست 50نفره چیست؟

مدیر رسانه تیم‌ملی درباره لیست ۵۰ نفره تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد.

محمد جماعت مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال در توییتی این باره نوشت:

در خصوص ماجرای امروز و حضور برخی بازیکنان کشورمان جهت انگشت نگاری، باید اذعان داشت که این به معنای حضور در فهرست نهایی اردوی آماده سازی اتریش نیست. با توجه به قواعد صدور ویزای شینگن و نبود زمان کافی، یک فهرست ۵۰ نفره به سفارت اتریش در کشورمان داده شده است.

با توجه به فهرست ۵۰ نفره مذکور و زمان بندی اعلامی توسط سفارت اتریش، بازیکنان شاغل در کشورمان که فاقد ویزای شینگن بودند، در دو گروه جهت طی مراحل اداری حاضر خواهند شد. در نتیجه، طی کردن روال اداری صدور ویزا، به معنای حضور در فهرست نهایی اردوی شهریور ماه نیست.

عدم حضور لژیونرها به دلیل این است که یا دارای ویزای شینگن هستند یا در کشور دیگری حضور دارند که امکان دریافت ویزا را در آنجا دارند. در نتیجه، روال دریافت ویزا آنها به گونه دیگری است که نیاز به حضور در کشورمان ندارد. البته قرارداشتن در فهرست نهایی، منوط به نظر کادر فنی است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر