خبر فوری:

این چهره در صنعت نفت ماندنی شد

حسن بیت سعید وینگر فصل گذشته صنعت نفت آبادان پس از مذاکره با مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

ارسال نظر