خبر فوری:

توضیح وزارت ورزش ورزش درباره «ممنوعیت حضور بانوان» در ورزشگاه‌های مشهد و شهرهای مذهبی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش تاکید کرد که به دنبال مشخص کردن ضوابط ویژه برای ورود بانوان به ورزشگاه در سه شهر مذهبی هستند.

سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با رد انتشار نقل قولی از او درباره «ممنوعیت حضور بانوان در مشهد» گفت: در سخنرانی انجام شده، محوریت تعیین ضوابط ویژه برای سه شهر مذهبی بود نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت.

سینا کلهر اظهار کرد: در بحث تعیین ضوابط ورود قانونمند بانوان به ورزشگاه‌ها تاکید شد که شهرهای مذهبی ضابطه خاص خود را دارند و بر این اساس باید نسبت به تعیین این ضوابط اقدام لازم صورت گیرد بنابراین موضوع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه مشهد و دو شهر مذهبی دیگر در سخنرانی انجام گرفته مطرح نشده است./ مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر