خبر فوری:

صحنه احساسی که طارمی برای یک دختر رقم زد

مهدی طارمی، بعد از اتمام بازی برابر ویزلا، پیراهن خود را به یکی از طرفداران پورتو هدیه کرد. این صحنه احساسی را ببینید.

ارسال نظر