واکنش فاضلی به هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای فیلترینگ

آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.

واکنش فاضلی به هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای فیلترینگ

آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت:

آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.

فیلترینگ از وی پی ان گرفته تا هوشمندش، درآمدزایی خوبی دارد.

کاش فهرست هزینه‌های این دویست میلیارد تومان، منتشر شود.

واقعا برای چه کاری هزینه شده است؟

توییت محمد فاضلی

منبع: خبر آنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر