معرفی کتاب به رهبر انقلاب توسط دختری جوان با پیراهن و شلوار | تصویر

این عکس از گفتگوی رهبری در نمایشگاه کتاب پربازدید شده است

معرفی کتاب به رهبر انقلاب توسط دختری جوان  با پیراهن و شلوار  | تصویر

این عکس از گفتگوی رهبری در نمایشگاه کتاب پربازدید شده است

در این قاب، "دختری جوان" را با "پیراهن و شلوار"، "بدون مانتو" و با یک "شال نازک و نصفه"، در حال معرفی کتاب به "رهبر انقلاب" میبینیم.

معرفی کتاب به رهبر انقلاب توسط دختری جوان

معرفی کتاب به رهبر انقلاب توسط دختری جوان

روایت خانم کم حجابِ غرفه دار در نمایشگاه کتاب از دیدارش با رهبر انقلاب را ببینید.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر