کنایه سحر دولتشاهی به تیم ملی با یک پست معنادار / عکس

سحر دولتشاهی با انتشار یک استوری به دیدار بازیکنان تیم ملی با ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد.

کنایه سحر دولتشاهی به تیم ملی با یک پست معنادار / عکس

 سحر دولتشاهی با انتشار یک استوری به دیدار بازیکنان تیم ملی با ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد. او در تصویر موردنظرش ارزش کار الناز رکابی را بیشتر از یازده بازیکن تیم ملی توصیف کرده است.

سحر دولتشاهی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر