خبر فوری:

تذکر به مازیار لرستانی بخاطر یک عکس

عکس‌هایی از مازیار لرستانی پس از تغییر جنسیت در کنار بازیگران زن منتشر شده است که دلیلی بر تذکر رسمی به او شده است

عکس هایی از مازیار لرستانی پس از تغییر جنسیت در کنار بازیگران زن منتشر شده است که دلیلی بر تذکر رسمی به او شده است.

به گزارش عرشه آنلاین مازیار لرستانی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که درباره نحوه برخورد با بازیگران زن  تذکر گرفته است.

مازیار لرستانی در واکنش به این تذکر گفت: بازیگران خانم مثل خواهران من هستند و چشم حواسم به برخورد به بازیگران زن هست!

مازیار لرستانی درباره مشکلات مالی اش برای تطبیق جنسیت گفته است: اگر تا به حال هورمو گرافی نکردم به خاطر اینکه من اجاره نشین هستم.

دیگر رسانه ها

 • ناشناس

  خواسته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی :

  ۱- حق مسکن ؛ حق معیشت و ح ق اولاد مانند شاغلین به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد

  _۲-عی دی همانند شاغلین به بازنشستگان تامین اجت ماعی پرداخت گردد

  ۳- اعمال م اده ۶۹ برای بازنشستگان تامین اجتماعی

  ۴- حذف دو درصد ماده ۸۹ از فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی

  ۵- خدمات دارویی و درمانی بدون بیمه ت کمیلی

  ۶- سهام شستا به بازن شستگان تامین اجتماعی داده شود

  ۷ - حق مناطق جنگی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد

  ۸- افز ایش ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان حقوق سایر س طوح و همزمان همسان سازی ۲۵ درصد قبلی (ما نده سال ۱۴۰۰)
  و همسان سازی جدید در سال ۱۴۰۱ اقدام گردد .

ارسال نظر