خبر فوری:

تغییرات در شورای اطلاع رسانی دولت

سپهر خلجی به عنوان عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شد.

ارسال نظر