خبر فوری:

کنایه سنگین رضا کیانیان به منتقدان پرویز پرستویی | بازجویی نکنید!

رضا کیانیان با انتشار فیلمی از پرویز پرستویی در آمریکا نوشت: اگر به دموکراسی معتقدید، اجازه دهید هر کس عقیده خودش را داشته باشد. بازجویی نکنید.

رضا کیانیان در صفحه شخصی خود با انتشار فیلمی از پرویز پرستویی در امریکا خطاب به هجمه‌کنندگان نوشت: اگر به دموکراسی معتقدید، اجازه دهید هر کس عقیده خودش را داشته باشد.

وی نوشت: سلام آقای سام رجبی.

من صفحه شما را دیدم. و نوشته هاتان را خواندم. می‌خواهم به جمله ای از خودتان اشاره کنم و بعد ادامه دهم.

«دلیل این همه دروغ و فساد نبود دموکراسی و آزادیست.»

تا آن جا که من می دانم. یکی از پایه های دموکراسی «آزادی بیان»و «آزادی عقیده» است. بشمارید چند دین و مذهب در آمریکا در کنار هم وجود دارند! چند نوع پناهنده سیاسی و اجتماعی از همه جای دنیا آنجا زندگی می‌کنند؟ همان‌جا وقتی از کسی پرسشی می کنید و طرف نمی‌خواهد پاسخ دهد، حق ندارید پرسشتان را تکرار کنید. حتی پلیس هم حق ندارد پرسش را تکرار کند. تا زمانی که وکیل طرف بیاید.

اگر به دموکراسی معتقدید. اجازه دهید هر کس عقیده خودش را داشته باشد. بازجویی نکنید. و اگر از کسی پرسشی دارید و طرف نمی خواهد جواب دهد. اصرار نکنید. به همین سادگی و به همین دردآوری. دموکراسی خیلی سخت است. تحمل مخالف، بسیار مشکل است. من ویدیوی دوم را گذاشتم که یاد آوری شود گاهی به عقاید دیگران احترام نگذاشتید. ویدیوی شما و آقای پرستویی هم همین طور است. به عقاید ایشان احترام نمی گذارید. و بارها پرسش‌تان را تکرار می کنید.

اگر حکومتی بر مبنای عقاید شما برپا شود؟ مطمئنید آن زمان همه آزادند؟ مطمئنید آن زمان همه می توانند عقاید خودشان را داشته باشند؟ یا….فقط به خودی ها آزادی می دهید و بقیه را از میدان به در می‌کنید؟ البته ناسزا می گویید و تحقیر می کنید. آیا اگر به قدرت برسید، چه می کنید؟ مطمئنید مخالفانتان را به زندان نمی اندازید؟ چون نوشته بودید اسامی مخالفانتان را یادداشت و جمع آوری می کنید. برای همان روز . اقای رجبی! آقای پرویز پرستویی هر عقیده ای دارد ، باید احترام بگذارید. و به تمام آنها که اسامی‌شان را یادداشت کرده اید.چون «شما» ادعا کرده اید به«دموکراسی» و «آزادی» معتقدید. به نظر من با جنگ فقط جنگ زاده می شود. و برای ایجاد دموکراسی باید تمرین دموکراسی کنیم.

اگر دوست داشتید پاسخ دهید.البته من هم به برخی پرسش ها پاسخ نخواهم داد.

البته من به مدال های شما افتخار می کنم.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر