تصویری از حضور شرکت کنندگان در کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار در قم، از نظر کاربران جالب بوده است.عکس: محمدعلی مریزاد

کد خبر: ۶۷۹۷۴