خبرگزاری میزان تصاویری از حضور متهم اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه را منتشر کرد.

کد خبر: ۶۰۵۹۴

خبرگزاری میزان تصاویری از حضور متهم اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه را منتشر کرد.