خبر فوری:

جدیدترین تصویر «ایران»، یوزپلنگ ایرانی که در پارک ملی توران نگهداری می شود و در آخرین روزهای بارداری قرار دارد، منتشر شد.

کد خبر: ۱۷۶۷۶

 جدیدترین تصویر «ایران»، یوزپلنگ ایرانی که در پارک ملی توران نگهداری می شود و در آخرین روزهای بارداری قرار داشت، منتشر شد. این یوزپلنگ روز یازدهم اردیبهشت سه توله یوز خود را به دنیا آورد حدود دو دهه است که یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی که زمانی قلمروی گسترده ای در سراسر آسیای میانه داشت، رو به انقراض گذاشته و صرفا در برخی دشت های فلات مرکزی ایران بخصوص در استان های سمنان، یزد، کرمان و فارس مشاهده می شود.