جشن نوروز که منادی بهار محسوب می‌شود، در جمهوری آذربایجان با برنامه‌های مختلفی جشن گرفته می‌شود

کد خبر: ۱۳۰۹۵۴

جشن نوروز که منادی بهار محسوب می‌شود، در جمهوری آذربایجان با برنامه‌های مختلفی جشن گرفته می‌شود. در جشنی که در ایچری شهر تاریخی باکو و پارک ملی در سواحل دریای خزر برگزار شد، هنرمندانی با لباس‌های محلی از مناطق مختلف آذربایجان به ارائه نمایش‌های موسیقی و رقص پرداختند. در جشن‌هایی که توجه مردم باکو را به خود جلب کرد، نمایش کوسه و کچل، شخصیت‌های نمادین جشن نوروز در آذربایجان اجرا شد

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان

جشن نوروز در جمهوری آذربایجان