کد خبر: ۱۰۴۶۶۹

عصر یکشنبه دوازدهم شهریور، ساعت 19:30 در طزره دامغان، بر اثر تجمع گاز در یکی از تونل‌های معدن ذغال‌سنگِ شرکت البرز شرقی، در عمق 700 متری معدن، انفجاری رخ داد که در نهایت به جان باختن ۶ معدن‌چی انجامید؛ این تصاویر در سال 1393 از یک شیفت روزانه کارگران ثبت شده است.(عکس : دانیال شایگان)

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

 

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان

معدن‌چی- معدن طزره دامغان