پرواز وحشتناک عابرین در هوا پس از تصادف مرگبار! +فیلم

عبور دیر هنگام عابرین پیاده از جاده در شب باعث تصادف وحشتناک با خودرو شد.

پرواز وحشتناک عابرین در هوا پس از تصادف مرگبار! +فیلم

ارسال نظر