استفاده مجدد اردوغان از ضرب المثل ایرانی / ویدئو

از اردوغان پرسیدند که نظرت درمورد ائتلاف مخالفانت چیست، که درپاسخ ضرب المثلی به زبان فارسی میگوید: نشستند و گفتند و برخاستند.

استفاده مجدد اردوغان از ضرب المثل ایرانی / ویدئو

ارسال نظر