کلاس درس علی لاریجانی چگونه است؟ / ویدئو

بعد از کلاس ظریف استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران خبرنگار شبکه دانشگاه به کلاس علی لاریجانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی رفته است.

کلاس درس علی لاریجانی چگونه است؟ / ویدئو

بعد از کلاس ظریف استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران خبرنگار شبکه دانشگاه به کلاس علی لاریجانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی رفته است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر