اگر به ایران حمله شود، «جنگ» می‌روید؟

نتایج آخرین نظرسنجیِ مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق منتشر شد.

اگر به ایران حمله شود، «جنگ» می‌روید؟

نتایج آخرین نظرسنجیِ مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق منتشر شد

براساس آخرین نظرسنجیِ مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق، در تصور شرایط حمله به کشورمان حدود ۸۰ درصد از نمونه (مردان) اعلام کردند که حاضر به حضور در صحنۀ نبرد برای دفاع هستند.

همچنین در هنگام تصور شرایطی که باید میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کرد، نزدیک به ۸۴ درصد از جامعه بالای ۱۸ سال ایرانی، امنیت را مقدم دانستند.

این پیمایش اسفند ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به‌روش تلفنی و ملی برگزار شده است.

اگر به ایران حمله شود، «جنگ» می‌روید؟

دیگر رسانه ها

ارسال نظر