اولین تصویر از تبعه بلژیکی تبادل شده با دیپلمات ایراینی داخل هواپیما

اولین تصاویر از جاسوس بلژیکی تبادل شده با دیپلمات ایراینی داخل هواپیما منتشر شد

اولین تصویر از تبعه بلژیکی تبادل شده با دیپلمات ایراینی داخل هواپیما

اولین تصاویر از جاسوس بلژیکی تبادل شده با دیپلمات ایراینی داخل هواپیما منتشر شد

تصویر منتشر شده از «اولیویه وند کاستیل»  تبعه بلژیکی تبادل شده با دیپلمات ایرانی ( اسدالله اسدی )را ببیند.

بیشتر بخوانید

اسدالله اسدی ساعتی پیش به کشور بازگشت

دیگر رسانه ها

ارسال نظر