میانجی‌گری سلطان عمان میان بلژیک و ایران و آزادی شهروندان زندانی

خبرگزاری عمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با میانجی گری سلطان عمان، ایران و بلژیک اسدالله اسدی و اولیویر ون کاستیل مبادله شدند؛ افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند، امروز به مسقط منتقل خواهند شد

میانجی‌گری سلطان عمان میان بلژیک و ایران و آزادی شهروندان زندانی

خبرگزاری عمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با میانجی گری سلطان عمان، ایران و بلژیک اسدالله اسدی و اولیویر ون کاستیل مبادله شدند؛ افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند، امروز به مسقط منتقل خواهند شد

 تلویزیون دولتی عمان روز جمعه ۵ خرداد اعلام کرد تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک در جریان است

همزمان خبرگزاری دانشجو اعلام کرد اسد‌الله اسدی آزاد شده است. سلطان عمان یکشنبه وارد تهران می‌شود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر