ایران از موشک جدید رونمایی کرد /تصاویر شلیک موشک بالستیک خرمشهر ۴

موشک بالستیک خرمشهر ۴ رونمایی شد  

ایران از موشک جدید رونمایی کرد /تصاویر شلیک موشک بالستیک خرمشهر ۴

موشک بالستیک خرمشهر ۴ رونمایی شد  

موشک بالستیک خرمشهر ۴ دقایقی پیش در مراسمی با حضور وزیر دفاع رونمایی شد.

 این موشک دارای برد ۲ هزار کیلومتر و وزن سرجنگی ۱۵۰۰ کیلوگرم است. 

موشک خرمشهر ۴ نقطه‌زن و بدون نیاز به هدایت فاز نهایی است.

سرعت بالای اصابت سرجنگی به هدف،  باعث می شود سیستم های پدافندی دشمن، قادر به تشخیص و رهگیری و اقدام جهت انهدام سرجنگی را نداشته باشند.

تفاوت این موشک با سایر نسل های قبلی خود تامین دقت نقطه زنی در فاز میانی(پرواز بالای جو) است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر