حمله رسانه شورای عالی امنیت ملی به مولوی عبدالحمید درباره حقابه خیرمند

چرا از مسجد مکی زاهدان صدایی در محکومیت اقدام غیرقانونی طالبان وبستن آب بر روی مردم تشنه سیستان و بلوچستان شنیده نمی‌شود؛ شاید در این آب، نانی برای مدعیان دفاع از حقوق اهل سنت نیست!

حمله رسانه شورای عالی امنیت ملی به مولوی عبدالحمید  درباره حقابه خیرمند

توییتر رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت به حواشی اخیر مراودات میان ایران و طالبان درجهت بازپس‌گیری حقآبه ایران در هیرمند واکنش نشان داد.

نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت در توییتر نوشت: چرا از مسجد مکی زاهدان صدایی در محکومیت اقدام غیرقانونی طالبان وبستن آب بر روی مردم تشنه سیستان و بلوچستان شنیده نمی‌شود؛ شاید در این آب، نانی برای مدعیان دفاع از حقوق اهل سنت نیست!

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر