هشدار رئیسی به این دستگاه‌ها؛ توبیخ می‌شوید

رییس جمهور گفت: هیچ‌دستگاهی در کشور حق ندارد نمونه کالا و محصول استاندارد شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را از خارج وارد کنند. دستگاه‌هایی که با وجود نمونه‌های باکیفیت داخلی، محصول خارجی وارد می‌کنند توبیخ می‌شوند. این نگاه باید در کشور متحول شود.

هشدار رئیسی به این دستگاه‌ها؛ توبیخ می‌شوید

رییس‌جمهور گفت: در شبکه ملی اطلاعات تا قبل از دولت سیزدهم، ۲۳ درصد رشد داشتیم اما اکنون به ۶۰ درصد رسیده‌است. شبکه ملی اطلاعات به میزانی که از دقت آن کاسته نشود باید تسریع یابد و به سرانجام برسد.

به گزارش عرشه آنلاین، رییسی گفت : شرکت‌های دانش‌بنیان باید حمایت شوند و کالای باکیفیت و استاندارد تولید کنند. کالای شرکت‌های دانش‌بنیان باید استاندارد باشد و به کالای قابل صادرات به کشورهای منطقه تبدیل شود.

هیچ‌دستگاهی در کشور حق ندارد نمونه کالا و محصول استاندارد شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را از خارج وارد کنند. دستگاه‌هایی که با وجود نمونه‌های باکیفیت داخلی، محصول خارجی وارد می‌کنند توبیخ می‌شوند. این نگاه باید در کشور متحول شود.

وی ادامه داد: با مشارکت واقعی بخش خصوصی در انجام کارها، اندیشه و انگیزه آنها در مسیر رشد و ارتقا به کار گرفته می‌شود.رییس جمهور با بیان اینکه رقابت سالمی در جهت ارتقای کیفیت بین فعالان عرصه ارتباطات در کشور ایجاد شده، تاکید کرد: از جلوه‌های مردمی دولت این است که بخش خصوصی را پای کار بیاورد. دولت نقش هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده دارد.

رئیسی با اشاره به اینکه برخی از کشورها به میزان درآمد نفت ما، از حوزه اقتصاد دیجیتال درآمد دارند، گفت: رشد اقتصادی در حوزه دیجیتال از ۶/۲ به ۷/۵ درصد رسیدیم اما نباید به این میزان قانع باشیم.وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات تا قبل از دولت سیزدهم، ۲۳ درصد رشد داشتیم اما اکنون به ۶۰ درصد رسیده‌است. شبکه ملی اطلاعات به میزانی که از دقت آن کاسته نشود باید تسریع یابد و به سرانجام برسد.

رییس جمهور گفت: طبق آمارها، دولت الکترونیک تا ۳۰ درصد رشد داشته اما افزایش آن را ندیدیم. کشورهای مختلف در هوشمندسازی نظام اداری در حال رقابت با هم هستند.

رئیسی ادامه داد: ۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه دولت هوشمند متصل شده‌اند اما فقط ۵۰ درصد فعالیت‌شان در این سامانه به‌صورت هوشمند انجام می‌شود که میزان کمی است. حداکثر ظرف یک‌ماه آینده تمام دستگاه‌ها به سامانه دولت هوشمند بپیوندند و هیچ دستگاهی در این سامانه غایب نباشد./ایسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر