توضیحات وزیر کشور درباره کمیته تحقیق حوادث و اعتراضات ۱۴۰۱ | به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود

وزیر کشور اعلام کرد: فعالیت کمیته تحقیق درباره حوادث ۱۴۰۱ ادامه دارد.

توضیحات وزیر کشور درباره کمیته تحقیق حوادث و اعتراضات ۱۴۰۱ | به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود

وزیر کشور با تاکید بر این که فعالیت کمیته تحقیق درباره حوادث ۱۴۰۱ادامه دارد خاطرنشان کرد که به شکایت‌ها رسیدگی خواهد شد و کمیته ویژه‌ رئیس‌جمهور نیز در امتداد همین کمیته تشکیل شده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حکم رئیس سازمان مهاجرت گفت: ایجاد این مرکز در اختیارات ماست و حکم رئیس مرکز نیز به عهده وزارت کشور است. اما برای تشکیل سازمان به مصوبه مجلس نیاز است.

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره توقف مسکن مهر پرند توسط شهرداری گفت: شهرداری نمی‌تواند ‌پروژه‌های نهضت ملی مسکن را متوقف کند. اگر چیزی متوقف شود، حتما رسیدگی می‌شود.

وزیر کشور درباره تشکیل کمیته تحقیق برای حوادث ۱۴۰۱ عنوان کرد: کار این کمیته و گزارشاتی که ارائه می‌دهد، ادامه دارد و اگر کسی شکایتی داشته باشد، حتما به آن رسیدگی خواهد شد. کمیته ویژه‌ای که رئیس جمهور آن را ایجاد کرده، در امتداد همین کمیته تحقیق فعالیت دارد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر