حمله تندوتیز حسین شریعتمداری به حسن روحانی: بازهم کلید؟!

روزنامه کیهان با کنایه به حسن روحانی نوشت: در خبرها آمده که رئیس‌جمهور سابق، تلاش برای حضور در انتخابات مجلس را کلید زده است! گفتم: بازهم کلید؟!

حمله تندوتیز حسین شریعتمداری به حسن روحانی: بازهم کلید؟!

روزنامه کیهان با کنایه به حسن روحانی نوشت: در خبرها آمده که رئیس‌جمهور سابق، تلاش برای حضور در انتخابات مجلس را کلید زده است! گفتم: بازهم کلید؟!

ارگان مطبوعاتی تحت مدیریت حسین شریعتمداری در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: در خبرها آمده که رئیس‌جمهور سابق، تلاش برای حضور در انتخابات مجلس را کلید زده است! گفتم: بازهم کلید؟!... از کلید قبلی که کاری ساخته نبود و به جای اینکه قفلی را باز کند، درهای باز را قفل کرد! گفت: ایشان گفته است؛ باید با مخالفان تعامل سازنده داشت!

گفتم: «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب ‌تحریم‌، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف ‌‌فکری، عقب‌مانده، انقلابیون نفهم!، یک مشت لات! و...» اینها فقط بخشی از تعامل سازنده ایشان با منتقدان خود است! گفت: ایشان گفته است «‌ما واکسن کرونا به‌اندازه کافی آماده کردیم و رقم بالایی را سفارش دادیم‌»!

گفتم: پس چرا در مقابل درخواست مردم برای واکسن می‌گفتند «‌مگر واکسن سوهان قم است‌»! و سخنگوی دولت ایشان می‌گفت بدون برجام و پذیرش FATF نمی‌توانیم واکسن تهیه کنیم!

گفت: حالا فکرش را بکن که اگر یک‌بار دیگر آن کلید کذایی به کار گرفته شود چه فاجعه‌ای به‌بار خواهد آمد! گفتم: در آن قدیم و ندیم‌ها شخصی دو گونی شیشه بار شتر کرده بود و هنگامی که به دروازه شهر رسید، دروازه‌بان با چوب‌دستی

محکم به یکی از کیسه‌ها زد و پرسید؛ چه بار کرده‌ای؟ طرف گفت؛

اگر یکی دیگه بزنی، هیچی!

دیگر رسانه ها

ارسال نظر