واکنش رسمی ایران به اعتراضات فرانسه | از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارید

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اعتراضات در فرانسه در توییتی نوشت: به دولت فرانسه توصیه می کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.

واکنش رسمی ایران به اعتراضات فرانسه | از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارید

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اعتراضات در فرانسه در توییتی نوشت:  به دولت فرانسه توصیه می کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توصیه ای توییتری به دولت فرانسه تاکید کرد که اسفاده ابزاری از حقوق بشر دست بردارند.

ناصر کنعانی در توییتر با اشاره به ناآرامی ها در فرانسه نوشت: اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه اعتراضات شهروندان این کشور غیرقابل قبول و نشانگر عدم التزام دولت فرانسه به اصول دموکراسی و آزادی بیان است. به دولت فرانسه توصیه می کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.

منبع: ایسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر