شعار «مرگ بر بی‌حجاب» در نمازجمعه تهران /ماجرای تهدید مسئولان چه بود؟

محسن مهدیان، مدیرعامل ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران با اشاره به شعارهای امروز گفت: باید طلب هدایت کرد نه مرگ ؛ اما اعتراضشان حق است. به زودی این حجم از نفرت و غیرت دامن مسئولینی که به خاطر رای و قدرت منفعل نشسته اند را خواهد گرفت.

 شعار «مرگ بر بی‌حجاب» در نمازجمعه تهران /ماجرای تهدید مسئولان  چه بود؟

شماری ازنمازگزاران جمعه تهران شعارهایی علیه بی حجابی سردادند .عده ای از آنان  شعار «مرگ بر بی‌حجاب» سر دادند

محسن مهدیان، مدیرعامل ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران در توییتی نوشت: در نماز جمعه امروز تهران مردم شعار می دادند مرگ بر بی حجاب.شعار خوبی نیست باید طلب هدایت کرد نه مرگ ؛ اما اعتراضشان حق است. به زودی این حجم از نفرت و غیرت دامن مسئولینی که به خاطر رای و قدرت منفعل نشسته اند را خواهد گرفت.

فرقی هم نمی کند اسم و رسمت انقلابی است یا چه و چه ...سنت خدا چنین است ...

دیگر رسانه ها

  • ناشناس

    هر روز هم یارانه بدهید باز فقر خواب بیدار نمی شوند کسانی که امروز مرگ بر بی حجاب دادن اگر پول آنها قطع کنید فردا مرگ بر خامنه‌ای می دهید این ها منافقان هستتن برایش هرکسی پول بدهید خدمت ممی کند

ارسال نظر