مادر مهسا امینی: من امسال عید بی‌ تو چکار کنم؟

مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی،‌ با انتشار تصویری از دخترش در اینستاگرام دل نوشته‌ای نوشت.

 مادر مهسا امینی: من امسال عید بی‌ تو چکار کنم؟

مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی،‌ با انتشار تصویری از دخترش در اینستاگرام دل نوشته ای نوشت:

مادر مهسا امینی نوشت «ابد من به چی فکر می‌کنی. من امسال عید و بی تو چکار کنم. ژینا جان، بخدا زمین بی تو اصلا جای قشنگی نیست.»

مهسا امینی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر