اقدام تازه علیه تاج زاده در زندان

هوشنگ پور بابایی، وکیل تاجزاده به «ضبط نوشته‌های شخصی وی داخل زندان، بدون طی مراحل قانونی» اعتراض کرد.

اقدام تازه علیه تاج زاده در زندان

هوشنگ پور بابایی، وکیل تاجزاده به «ضبط نوشته‌های شخصی وی داخل زندان، بدون طی مراحل قانونی» اعتراض کرد.

 هوشنگ پور بابایی، وکیل تاجزاده نوشت:

مخالفت بازرسی نوشته‌های موکل مصطفی تاجزاده و ضبط نوشته های شخصی وی داخل زندان بدون طی مراحل قانونی و قضایی

با اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حوق بشر محرز است

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر