نصب یک بنر خاص درباره سپاه پاسداران مقابل سفارت انگلیس + عکس

نصب بنر روبروی سفارت انگلیس در پی تروریسم خوانده شدن سپاه پاسداران را مشاهده میکنید.

نصب یک بنر خاص درباره سپاه پاسداران مقابل سفارت انگلیس + عکس

نصب بنر روبروی سفارت انگلیس در پی تروریسم خوانده شدن سپاه پاسداران را مشاهده میکنید.

نصب بنر روبروی سفارت انگلیس

منبع: چند ثانیه

دیگر رسانه ها

ارسال نظر