یک روحانی، امام جماعت مجاهدین خلق شد + عکس

در تصویری که چندی قبل از نماز جماعت مجاهدین خلق منتشر شد؛ شناسایی شخصیت امام جماعت این گروه تروریستی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

یک روحانی، امام جماعت مجاهدین خلق  شد + عکس

در تصویری که چندی قبل از نماز جماعت مجاهدین خلق منتشر شد؛ شناسایی شخصیت  امام جماعت این گروهک مورد توجه کاربران قرار گرفت.

 منافقین مجید معینی را به اسم «آقا» میشناختند و صدای خیلی خوبی هم دارد. بعدها در نشست مسعود رجوی ترانه های عرفانی به حالت نوحه میخواند.

کانال صابرین‌نیوز نوشت:

مجید معینی عضو قدیمی سازمان تروریستی مجاهدین‌خلق و از زندانیان سیاسی و شکنجه شده زمان شاه است و تحصیلات حوزوی دارد. شگفتی روزگار اینکه او در زندان قرارگاه اشرف ‎مسعود رجوی در سال ٧٣ بشدت شکنجه شده!

منافقین مجید معینی را به اسم «آقا» میشناختند و صدای خیلی خوبی هم دارد. بعدها در نشست مسعود رجوی ترانه های عرفانی به حالت نوحه میخواند.

کسانیکه با او در زندان اشرف هم سلول بودند می‌گفتند که مجید معینی را از سقف آویزان کرده و کتک زده بودند. مسعود رجوی در یک جلسه گفته بود ساواک معینی را بشدت شکنجه میکرد و برای نمونه در ناف او الکل و پنبه میگذاشتند و آتش میزدند اما او مقاومت میکرد.

نماز جماعت منافقین

منبع: اعتماد

دیگر رسانه ها

ارسال نظر