کنایه روزنامه اطلاعات به دولت درباره افزایش نامه های مردمی

روزنامه اطلاعات نوشت: این نیاز به شرح ندارد که اگر میزان نامه‌های مردم طی یک سال چهار برابر شده، در واقع گرفتاری‌ها و تنگناها و بدبختی‌های مردم چهار برابر شده است و این نه تنها مایه سربلندی نیست بلکه موجب شرمساری است.

کنایه روزنامه اطلاعات به دولت درباره افزایش نامه های مردمی

روزنامه اطلاعات نوشت: این نیاز به شرح ندارد که اگر میزان نامه‌های مردم طی یک سال چهار برابر شده، در واقع گرفتاری‌ها و تنگناها و بدبختی‌های مردم چهار برابر شده است و این نه تنها مایه سربلندی نیست بلکه موجب شرمساری است.

روزنامه اطلاعات به دولت کنایه زد که افزایش نامه‌های مردمی در سفرهای استانی مایه مباهات نیست بلکه نشانه افزایش گرفتاری‌ها و بدبختی‌های مردم است.

به گزارش اطلاعات، پس از سفر اخیر رئیس‌جمهوری به یزد اعلام شد که مردم یزد در سفر قبلی رئیس‌جمهوری ۲۸ هزار و ۷۰۰ نامه به ایشان داده بودند و این بار بیش از ۹۸ هزار نامه دادند. گویی برخی در نهاد ریاست‌جمهوری، دوست دارند این آمار را هم نشانه توفیق دولت و اقبال بیشتر مردم به رئیس دولت بشمارند و به آن مباهات ورزند. این نیاز به شرح ندارد که اگر میزان نامه‌های مردم طی یک سال چهار برابر شده، در واقع گرفتاری‌ها و تنگناها و بدبختی‌های مردم چهار برابر شده است و این نه تنها مایه سربلندی نیست بلکه موجب شرمساری است. اگر روزی رئیس‌جمهوری به استانی سفر کرد و یک نامه هم دریافت نکرد، آن روز باید افتخار کنید که دستگاه‌ها به قدری کارشان را درست انجام می‌دهند که هیچ مشکلی نیست و نیازی به نامه‌نگاری شهروندان به رئیس کشور نیست.

منبع: اعتمادآنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر